శివ ప్రియ సాయికి ప్రియంగా మారింది.

  నా వాడు ఎంత దూరం వున్న పిచ్చుక కాలికి దారం కట్టి లాగినట్లు లాగేస్తాను అన్నారు బాబా ఒక సందర్భంలో. బాబా అన్న ఈ మాట రోజు రోజుకు నిజం అవుతువుంది. తమిళనాడుకు చెందిన శివ ప్రియ గారి సాయి భక్తి ని చూస్తే బాబా చెప్పిన ఈ విషయం అక్షర సత్యం అని Read More ...

2 ,40,000/-  రూపాయలు ఎలా వస్తాయి అనుకోని చింతిస్తూ వుంటే బాబా వారు 2 రోజుల్లో అందించారు.

  మా అమ్మాయి పెళ్ళి కోసం అబ్బాయిని చూడడానికి అవంత్ నేర్ వెళ్ళి వున్నాము. అబ్బాయి పేరు అజయ్ పవార్ ముంబయి లో ఉద్యోగం చేస్తాడు. అబ్బాయిని చూసే కార్యక్రమం 20 th June 2008 పెట్టుకున్నాం. అబ్బాయి side వాళ్ళ అందరికి మా అమ్మాయి నచ్చింది. వాళ్ళు వెంటనే పెళ్లి చెయ్యమన్నారు.3 days లో ముహూర్తం Read More ...

సాయి బాబా అన్ని చోట్ల కనబడి నా కొడుకుకు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించారు

మా  కుటుంబం గత 18 సంవత్సరముల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం శిరిడికి వెళ్తాము. అందరం బాబా భక్తులం అయ్యాము. ఇంట్లో కూడ ఒక అందమైన మందిరం నిర్మించాము. దానిలో బాబా అతి కరుణతో ఆశీర్వాదం ఇచ్చేటట్లు వున్న photo పెట్టుకున్నాము. రెండు సంవత్సరాల ముందు ఒక గురువారం అంటే 13 డిసెంబర్ 2004 నా 24 సంవత్సరముల Read More ...

నేను ఆనందం ఆశ్చర్యం లో వుండగానే, Postman వచ్చి మేడమ్, మీ Courtcase తేలిపోయింది

నేను, నా కుటంబం గత 15 సంవత్సరాలుగా బాబా భక్తులం అయ్యాము, ప్రతి క్షణం ఆయన కృప వల్ల జీవిస్తున్నాము. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మేము చాలా కష్టాలను ఎదుర్కుంటున్నాము. ఎందుకంటే, మా కోడలు, మా మీద, మా కొడుకు మీద, వరకట్నం అడిగామని అబద్దపు కేసు పెట్టింది. ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే వరకట్నం Read More ...

కొంత   సమయం   తరువాత   పాప   బ్రతికింది అందరూ   బాబా   లీలను   చూసి   ఆశ్చర్యపోయారు.

సాయి రామ్ అఖిలాండకోటి   బ్రహ్మండనాయక   రాజాధిరాజా   యోగిరాజ   పరబ్రహ్మ   శ్రీ   సచ్చిదానంద   సద్గురు   సాయినాధ్  మహారాజ్ కి    జై 29-12 -1979   సంవత్సరంలో   మా  కూతురు కి  ఒక   ఆడపిల్ల   పుట్టింది.  మనవరాలు   పుట్టినందుకు మే   అందరం   చాలా   సంతోషంగా   ఉన్నాము. 15   రోజుల   తరువాత   పాపకి   పాలు   ఇవ్వడానికి   తల్లి  దగ్గర  పాలులేవు. పాపకీ  Read More ...

సాయిబాబా అశేషకృప వలన అబ్బాయికి మాటలు వచ్చాయి

అఖిలాండ   కోటి   బ్రహ్మండ   నాయక   రాజాధి   రాజ   యోగిరాజ పరబ్రహ్మ   శ్రీ   సచ్చిదానంద   సద్గురు   సాయినాథ్   మహారాజ్ కి జై సాయి   రామ్ సాయినాధుని   కృప   తన   భక్తుల   మీద   ఎల్ల   వేళలా   కురుస్తూ వుంటుంది. నేను   ఎపుడు   బాబాను   పిలిచినా   కానీ,బాబా   నాకు సహాయం   చేయడానికి   వచ్చేవారు. నేను   ఏదైతే  అసాధ్యం ,  ఇది  Read More ...

మళ్ళీ   ముంబై  వెళ్ళు,కానీ   ఈ  సారి షిర్డికి   వెళ్ళి   బాబా   దగ్గర   మొక్కుబడి   పెట్టుకో.

అఖిలాండకోటి   బ్రహ్మండనాయక   రాజాధిరాజ   యోగిరాజ  పరబ్రహ్మ   శ్రీ   సచ్చిదానంద   సద్గురు   సాయినాథ్   మహారాజ్   కీ   జై సాయి రామ్ నేను  డెహ్రాడూన్  నివాసిని. సంపాదన   కోసం   ముంబై  సినిమా   రంగం కి   వచ్చాను. ఇపుడు   నా   సంపాదన   పేరు ప్రతిష్టలు   అన్ని   సాయిబాబా కే   చెందుతాయి. ఈ   భరత   భూమిలో  సాయి బాబా వారి అవతారము రావడం, Read More ...

మృత్యు ముఖం నుండి నన్ను కాపాడిన సమర్ధ సద్గురు సాయిబాబా

మృత్యు ముఖం నుండి నన్ను కాపాడిన సమర్ధ సద్గురు సాయిబాబా. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక రాజాధి రాజ యోగిరాజ  పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై ముంబై  నుండి ఒక సాయిబంధువు అనుభవం ఆమె మాటల్లో...  2017లో నేను మా చెల్లెలు షిర్డీ వచ్చాము.సంతోషముగా బాబాని దర్శించుకున్నాము. మేము షిర్డీ Read More ...

బాబానే గోవింద పాటిల్ రూపంలో వచ్చి 40 మంది తన భక్తులను రక్షించారు.

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ  శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై శరీరం వదిలి వెళ్ళినా,నా భక్తుల కోసం నేను మళ్ళీ పరుగులు పెట్టుకుంటూ వస్తాను.ఇది నిజం మీరే చదవండి. మాకు కాలం ఆసన్నమైంది కాని సమయం ఇంకా రాలేదు. ఆరోజు 22-3-2010.నేను  అందరితో కలిసి శ్రీక్షేత్రం షిర్డికి వెళ్లాను నా Read More ...

Page 1 of 16112345...102030...Last »