నేను , నాది అన్న అహంకారానికి పతనం నీడలా కాచుకొనేఉంటుంది.భక్తి కుదరాలంటే జ్ఞానం కలగాలి.ఆశ్రయించి , ఆరాధించే గురువైనా , దైవం పైనైనా ముందు విశ్వాసం మొదలవ్వాలి.

సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా Author:Kota Prakasam Garu నేను , నాది అన్న అహంకారానికి పతనం నీడలా కాచుకొనేఉంటుంది.యదార్ధాన్ని Read More ...

కృష్ణప్రియ ఏడు జన్మల కర్మలను,ఏడూ నెలలలో హరించి వేశారు బాబాగారు

ఈ విధంగా కృష్ణప్రియ ఏడు జన్మల కర్మలను,ఏడూ నెలలలో హరించి వేశారు బాబాగారు. "ఓం కాలాతీతయా నమః ఓం కాలకాలయా నమః ఓం కాలదర్పధమానాయ నమః " అని మనం రోజూ చదువుతాము . అవి నిజం చేశారు బాబా. కాలం మృత్యువు ,జన్మ, కర్మ, నిజం చేశారు బాబా ఆమె విషయం లో. అన్ని Read More ...

నా భక్తుణ్ణి నేను ఎన్నటికీ పతనం కానివ్వను.-సాయిబాబా.

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ  శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి Read More ...

కృష్ణప్రియ ను సాయి నాధులు ఏడు జన్మల కర్మను ఏడూ నెలలు లోనే అనుభవించేలా చేశారు..

ఎలాగంటే ప్రతినెలా బహిష్టు కాలమున ఆమె చనిపోయ్యేది.. అందుకే సాయి నాధులు ఆమె బహిష్టు అయిన వెంటనే ఆమె మంచం చుట్టూ విభూతిరేఖలు వేసేవారు. ఆయన తన బిడ్డ సంరక్షణ కోసం స్వయంగా ఒక బల్లపై కూర్చునేవారు. ఆ బల్లపై ఆయన కూర్చునట్లు, కింద ఒక కాలు పెట్టినట్లు ముద్రలు కనపడేవి.. సుగంధభరితమైన వాసన వచ్చేది Read More ...

ఒక గురువు ఎంతటి సమర్థుడైనా , ఆశ్రయించిన భక్తులు అనుసరించే తీరునుబట్టి , ఆ గురువువిలువ లోకానికి విస్తరిస్తుంది ..

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ  శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి Read More ...

ఉధితో ఐదింతలైన ఆహారం

ఈ బాబా లీల 1990 సంవత్సరం నాటిది. నేను సచ్చరిత్ర పారాయణం చేసి, ఏడవ రోజు (పూర్తైన రోజు), కొంత మంది బీద వాళ్ళకి భోజనం పెట్టించాలని సంకల్పం చెప్పుకున్నాను. ఆ సమయంలో నా ఇంటి ఎదురుగా ఒక ఫ్లాట్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. నేను భోజనం కోసం అక్కడ పనిచేస్తున్న కొంత మంది పని వారిని Read More ...

నిశ్చల భక్తితో ప్రార్ధన – పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత

సాయి బాబా     ...         సాయి బాబా        ...         సాయి బాబా        ...         సాయి బాబా 2008 April లో మా కుమారుడు B.E ఫైనల్ పరీక్షల కోసం సిద్దమవుతున్న సమయంలో నా భర్త Read More ...

సంకల్పాలు సరిగాఉంటే ఆ జన్మలెప్పుడూ క్షేమమే..

సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా Author:Kota Prakasam Garu సంకల్పాలు సరిగాఉంటే ఆ జన్మలెప్పుడూ క్షేమమే,పరులసొత్తును ఆశించినవాడికి ఎన్నటికైనా అధోగతి తప్పదు. ******* Read More ...

Page 1 of 17112345...102030...Last »