ఆ డాక్టర్ ఆశ్చర్యముగా రెండు రోజుల్లోనే కూర్చోవడము, అటు ఇటు చూడడము చేయకలిగింది.

నేను చిన్న పని మీద 8 - 04 -1996 వ తేదీన కోలకతా వెళ్ళాను. నా స్నేహితుడు టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్  లో పని చేసే అతని బావమరిదిని పరిచయం చేసాడు. అప్పుడు అతనకి సాయి బాబా వారి ఫోటో మరియు ఊదీని ప్రసాదించాను. నేను ఇచ్చిన వాటిని అతను బ్యాగ్ లో పెట్టుకున్నాడు. ఆఫీస్ Read More ...

ఆ TE కూడా తన వైపు చూస్తూ నవ్వి ఆ ముస్లిం ఫకీరు ఖాళీ చేసిన సీట్ లో కూర్చోమన్నారు.

శ్రీ హనుమంతు రావు గారు, వయసు 94 సం|| అయన మన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో బాబా ప్రచారకులలో ఒక ప్రముఖుడు. అయన వాళ్ళ ఇంట్లో బాబా సత్సంగము, భజన కూడా చేయించేవాడు. మరాఠి సతచరిత్రను తెలుగులోకి అనువాదం చేసిన మణి అమ్మకూడా వారి ఇంటికి భజనలకి, సత్సంగానికి వస్తూ ఉండేది. హనుమంతు రావు గారు Read More ...

Page 1 of 812345...Last »