సాయిబాబావారి సమాధి మందిరములో, గురూజీ బాబా ఒడిలో ధ్యానం చేసుకుంటూ కనిపించారు.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకీ జై సాయి బాబా       ...       సాయి బాబా       ...       సాయి బాబా       ...       సాయి బాబా ఎవరయితే నా నామాన్ని సదా Read More ...

ఇంటర్వ్యూ లేకుండానే అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ గా అపాయింట్ మెంట్ ఇప్పించిన బాబా గారి లీల.

అందరకీ సాయి రామ్. నా పేరు రేణుక. మేము ఉద్యోగరీత్యా భువనేశ్వర్ లో ఉంటున్నాము. నాకు ఒక కూతురు, ఒక కొడుకు. మేము భువనేశ్వర్ రావడానికి ఒక విచిత్రమైన అనుభూతి కారణము: మా వారు ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ లో మేనేజర్ అకౌంటెంట్ గ పని చేసేవారు. హైదరాబాద్ లో అయన అసిస్టెంట్ జనరల్ Read More ...

మా పాపకు గురువుగారి దర్శనం అయినప్పటి నుండి అన్నీ తాను అనుకున్నట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకీ జై సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా        ...        Read More ...

ఇంత చిన్నసేవకు బాబా స్వయంగా నాతో వచ్చేశారు.

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ  శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై అందరికీ సాయిరాం నా పేరు విజయ.మావారి ఉద్యోగరీత్యా మేము ఢిల్లీలో వుండేవాళ్ళం.నాకు ఒక కొడుకు,ఒక కూతురు.కూతురు బెంగళూరు.కొడుకు మెల్బోర్న్,ఆస్ట్రేలియా. నేను 6 నెలలు  బెంగళూరు లోన మరియు 6 నెలలు మెల్బోర్న్ లో వుండాలసి వస్తుంది వీస వలన. Read More ...

గురువుగారు చేతులు తట్టుతూ భజన చేస్తూనే ఉన్నారు.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకీ జై సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...        Read More ...

గురువుగారి పాదుకలు చూస్తే గురువుగారిని చూసినంత ఆనందం కలిగింది.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకీ జై సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా        ...        Read More ...

గురువుగారి దయవలన నాకు పూర్తిగా జ్వరం తగ్గి స్కూల్ కి వెళ్లి పరీక్ష కూడా వ్రాయగలిగాను.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకీ జై సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...        Read More ...

నా కోరిక ప్రకారం బాబా వారి వెన్నముద్ద ప్రసాదాన్ని గురువుగారు నాకు ప్రసాదించారు.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకీ జై సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...         సాయి బాబా         ...        Read More ...

మా అబ్బాయి క్యాంపస్ సెలెక్షన్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాడు.హైదరాబాదులో ఉద్యోగం వచ్చింది.

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకీ జై సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా        ...        సాయి బాబా        ...        Read More ...

Page 10 of 167« First...89101112...203040...Last »