శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి – 16వ. భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి  రచనః  శ్రీమతి భారం మణి ఉమా మహేశ్వర రావు (మూల రచన :  తెలుగు.  తరువాత  ఆంగ్లంలోకి అనుబదింపబడినది, మరల తెలుగులోకి అనువాదమ్ చేయించినవారు బాబా)  అనువాదానికి నిమిత్త Read More ...

శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి – 15వ. భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి  రచనః  శ్రీమతి భారం మణి ఉమా మహేశ్వర రావు (మూల రచన :  తెలుగు.  తరువాత  ఆంగ్లంలోకి అనుబదింపబడినది, మరల తెలుగులోకి అనువాదమ్ చేయించినవారు బాబా)  అనువాదానికి నిమిత్త Read More ...

భక్త భీమాజీ పాటిల్ మొదటి భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు ఈ భీమాజీ పాటిల్ గురించి సాయి సచ్చరిత్ర ద్వారా మనకు తెలిసినదే. అయినప్పటికీ బాబా చరిత్రం అమృతం కంటే మధురమైనది. ఎన్నిసార్లు చదివిన తనివి తీరనది. కాబట్టి మళ్ళి ఒకసారి Read More ...

శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి – 14వ. భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి  రచనః  శ్రీమతి భారం మణి ఉమా మహేశ్వర రావు (మూల రచన :  తెలుగు.  తరువాత  ఆంగ్లంలోకి అనుబదింపబడినది, మరల తెలుగులోకి అనువాదమ్ చేయించినవారు బాబా)  అనువాదానికి నిమిత్త Read More ...

బాబురావు ఔరంగబాద్కర్

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు షిర్డీ యాత్రలో ఒక ప్రత్యేక లక్షణం ఉంది. బాబా యొక్క అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిన లేదా బాబా అనుమతి ఇచ్చిన తరువాత షిర్డీలో ఉన్న వారు Read More ...

శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి – 13వ. భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి  ముందు భాగం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి .... రచనః  శ్రీమతి భారం మణి ఉమా మహేశ్వర రావు (మూల రచన :  తెలుగు.  తరువాత  ఆంగ్లంలోకి Read More ...

వామన్ సి. ముంగె

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు నాసిక్ జిల్లా పింపల్ గావ్, బస్వంత్ లో ప్లేగు చెలరేగింది. న్యాయవాది అయిన వామన్ సి. ముంగె తన కుటుంబాన్ని తన ఫార్మ్ హౌస్ కి తరలించారు. ఒక రాత్రి Read More ...

సాయినాధుడే శ్రీగణేశుడు

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు 1915వ సంవత్సరంలో త్రయంబక్ గోవింద్ సామంత్ షిరిడీకి వెళ్ళాడు. అతని వద్ద 5 రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి, అందులో నుండి అతను రూ. 1/- బాబాకు దక్షిణ  ఇచ్చాడు. బాబా Read More ...

అమ్మలా బాబా చూపిన ప్రేమ

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు భాస్కరాచార్యులు గారు రీసెంట్ అనుభవం పంపించడం వలన ఆ లీలను ఈరోజు పోస్టు చేస్తున్నాను. కాబట్టి శ్రీసాయి లీలా తరంగిణి నిన్నటి తరువాయి భాగం రేపు వస్తుంది.  తాడేపల్లిగూడెం నుండి Read More ...

Page 20 of 167« First...10...1819202122...304050...Last »