బీద భక్తుని సంకల్పాన్ని(బాబా మందిర నిర్మాణం) తానే స్వయంగా పూర్తీ చేయించుకున్న బాబా వారు

సద్గురు లేకుండా బ్రహ్మజ్ఞానం అసంభవం . సద్గురు సేవ, భజన, సద్గురు స్మరణ తప్ప మనసులో ఇంకా ఏమి ఆలోచన వుండరాదు. శ్రీ సాయిబాబా మీద ప్రేమ భక్తి నాకు చిన్నప్పటి నుంచే వుండేది. నాకే తెలీదు ఎందుకు ఆలా వుండేదో! నాకు ఇప్పటికి గుర్తు వుంది, మేము చిన్నప్పుడు బాబా ముందు కూర్చొని సమాధి Read More ...

భగవంతుని కృప లేకుంటే గురు సందర్శనా భాగ్యం కలుగదు

అన్నిటికన్న ముందు శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ చరణకమలాలకు సాష్టంగా నమస్కారములు వినమ్రపూర్వకంగా సమర్పిస్తున్నాను. సాయిబాబా అనంతమైన కృప నాపై వుంది.అందుకే అలోకికమైన అనుభవాలు నాకు కలిగిస్తున్నారు. వాటిని అన్నిటిని గుర్తుచేసుకుంటే నా హృదయకమలం ఆనందంతో విప్పారుతుంది. ఆ సాయినాథుని లీలలు అగాధాలు. నాలాంటి ఒక సాధారణమైన మనుష్యులు ఎలా వాటిని వర్ణించ గలరు? అయన మహిమను Read More ...

మాట పోయిన భక్తునికి మరల మాట్లాడునట్లు చేయించిన బాబా వారు.

సాయిబాబా భక్తులు దూర దురాన వున్న పల్లెల్లోనే కాదు, పెద్ద పట్టణాలలో కూడా వున్నారు. బాగా విద్యావంతులు, ధనవంతులు,రాజులు,మంత్రులు. ఆయన భక్తికి ఒక కాల, వర్ణ , వర్గాలతో సంబంధం లేకుండా అన్ని చోట్ల వున్నారు. వాళ్ళలో ఒకళ్ళు ఈ సాయి భక్తుడు, ఆయన ముంబయి పోలీసు service agency లో పనిచేసే శ్రీ జగదీశ్ Read More ...

పిల్లలు వద్దు అనుకున్న భక్తురాలికి , సుఖ ప్రసవం ద్వారా కవలలను ప్రసాదించినా బాబా వారు

10 సంవత్సరాల క్రిందటి విషయం. నా కోడలు ఆశ, మొదటిసారి గర్భవతి అయింది. తొమ్మిది నెలల పాపం చెప్పలేనంత కష్టాలు పడింది. ప్రసవం కూడా మామూలుగా కాలేదు. operation చేశారు ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు. నా కోడలు పడిన కష్టాన్ని మనసులో పెట్టుకొని, నా కొడుకు, కోడలు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఇంక మనకు పిల్లలు Read More ...

భక్తుడి తమ్ముని జబ్బు, శిరిడీలో బాబా తగ్గించిన విచిత్ర వైనం

నాకు నా సాయి నాథుని ప్రవిత్ర నగరి శిరిడీ మొదటి సారి వెళ్ళే అదృష్టం దగ్గర దగ్గర 10 సంవత్సరాల క్రిందటనే కలిగింది. శిరిడీ చేరి నేను మొదట సారి సమాధి మందిర్ బాబా దర్శనం కోసం వెళ్ళాను. నేను ఎంత ఆకర్షితుడిని అయినానంటే, ఇంకా నా జీవితం మొత్తం ఆయన కృప కు పాత్రమైంది. Read More ...

బాబా కృప వలన మా అమ్మగారి కాళ్ళలో పుండ్లు మాయమైనాయి

బాబా కృప వలన మా అమ్మగారి కాళ్ళలో పుండ్లు మాయమైనాయి .... సాయిబాబా సాయిబాబా సాయిబాబా ... అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక రాజాధి రాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై ఈ రోజు  బాబా భక్తులు  అయిన వీరేష్ గారి జీవితంలో బాబా ప్రసాదించిన అనుభవం ఆయన Read More ...

గ్వాలియర్, గోవా రాజపరివారం వాళ్ళు ఇప్పటికి సాయి బాబా భక్తులే

మరాఠీ వంశానికి చెందిన చంద్రోజీ రాజె మామగారు గోవా రాజ కుటుంబానికి చెందిన సర్దార్ రాణే.అయన కు అయిదు మంది అమ్మాయిలు. వాళ్ళ అమ్మాయిల పెండ్లి గురించి అయన ఎప్పుడు చింతిస్తూ వుండేవారు. అయన ఆ రోజుల్లో సాయిబాబా వారి కీర్తి ప్రతిష్టలు విని తన కూతుర్ల వివాహం గురించి అడిగే దానికి శిరిడీ వెళ్ళాడు. Read More ...

Page 3 of 16712345...102030...Last »