షిర్డీ సాయి హారతులు - మూడవ భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు ఒకప్పుడు బాబా భీష్మను "ఐదు లడ్డులు ఇవ్వాలి" అని అడిగారు. అతనికి ఏమి అర్ధం కాలేదు. మరుగోజు తెల్లవారగానే అతని హృదయంలో కవిత పెల్లుబికి వెంటనే రెండు పాటలు వ్రాసారు. Read More ...

షిరిడీ యాత్రలో అడుగడుగునా బాబా అనుగ్రహం - ఐదవ భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులారా మరియు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా అందరికీ సాయి శుభాశీస్సులు షిరిడీ యాత్రలో అడుగడుగునా బాబా అనుగ్రహం - ఐదవ భాగం -గీతాంజలి నిన్నటి తరువాయి భాగం ఉదయం 9 గంటల దర్శనానికి మాకు పాసులు ఉన్నాయి. Read More ...

షిర్డీ సాయి హారతులు - రెండవ భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు బాబా దేహదారిగా ఉన్నంతవరకు ద్వారకామాయిలో మధ్యాహ్న ఆరతి ఒక్కటే జరుగుచుండేడిది. ముందుగా మశీదులో గంట మ్రోగేడిది. అప్పుడు భక్తులందరూ మశీదులో చేరేడివారు మొదటగా బాబాను గంధాక్షతలతో పుజించేడివారు. బాబా తమ Read More ...

షిరిడీ యాత్రలో అడుగడుగునా బాబా అనుగ్రహం - నాల్గవ భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులారా మరియు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా అందరికీ సాయి శుభాశీస్సులు షిరిడీ యాత్రలో అడుగడుగునా బాబా అనుగ్రహం - నాల్గవ భాగం -గీతాంజలి నిన్నటి తరువాయి భాగం ఒక భక్తుడు నాతో, “ఆ పిల్లి కొంతమంది ఒడిలో మాత్రమే Read More ...

షిర్డీ సాయి హారతులు - మొదటి భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు భీష్మ గురించి మీకు తెలియజేసినప్పుడు సాయి హరతుల గురించి పూర్తీ వివరాలు మీకు తెలియజేస్తానని ఒక ప్రామిస్ చేశాను కదా! ఆ వివరాలు ఇప్పుడు మీ ముందు ఉంచుతున్నాను.  షిర్డిలో ఆరతులు Read More ...

షిరిడీ యాత్రలో అడుగడుగునా బాబా అనుగ్రహం - మూడవ భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులారా మరియు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా అందరికీ సాయి శుభాశీస్సులు షిరిడీ యాత్రలో అడుగడుగునా బాబా అనుగ్రహం - మూడవ భాగం  - గీతాంజలి ఆటో అతను హోటల్ లో రూము ఏమన్నా బుక్ చేసుకున్నారా అని Read More ...

బాలగంగాధర్ తిలక్ & మహర్షి శుద్ధానందభారతి & శివమ్మతాయి

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు బాలగంగాధర్ తిలక్ వీరు భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమమును నడిపిరి. జైలు జీవితమును గడిపిరి. ఖపర్డే వీరికి మిత్రులు. 1917 మర్చి 17వ తేదిన వీరు షిర్డీ దర్శించిరి. బాబా గురు స్థాన్ Read More ...

షిరిడీ యాత్రలో అడుగడుగునా బాబా అనుగ్రహం - రెండవ భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులారా మరియు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా అందరికీ సాయి శుభాశీస్సులు నిన్నటి తరువాయి భాగం మా రైలు బెంగళూరులో రాత్రి 7.30 కి బయలుదేరుతుంది. ఆరోజు వర్కింగ్ డే మూలాన స్వామిగారు, ఆయన భార్య, నా భర్త Read More ...

బాబాను దర్శించిన తెలుగు భక్తులు - నాల్గవ భాగం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయక రాజది రాజ యోగిరాజా పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు నందిపాటి జగన్నాయకులు వీరు విజయవాడ వాస్తవ్యులు. వీరు 1910 లో వ్యాపారము నిమిత్తము బొంబాయి వెళ్ళుచుండెను. మార్గ మద్యములో షిర్డీ అనే గ్రామములో షిర్డీ అనే గ్రామంలో ఒక ఔలియా Read More ...

Page 30 of 167« First...1020...2829303132...405060...Last »