Category: Audios


This Audio prepared by Mrs Sunanda Aum Sai Ram I am Damodara from Bhubaneswar, Odisha. I was a scientist with post graduation degree but my hobby is writing books, short stories and articles for popularization of science and technology. But Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna అనుభవం:1 నేను కర్లపూడిలో ఉపాధ్యాయినిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు చింతవరంలో రోడ్డు సరిలేని కారణంగా బస్సు సరిగా వచ్చేది కాదు. నేను స్కూలుకీ 9 గంటలకు చేరుకోవార్ల. ప్రతిరోజు బాబా గుడికి వెళ్ళి స్కూలుకి వెళ్లేదాన్ని. బస్సు రాని కారణంగా ప్రతిరోజు వాంజీవాకా రోడ్డు దాకా నడిచి వెళ్ళాల్సి Read more…


This Audio prepared by Mrs Sunanda SAMARATH SADGURU SRI SAINATH MAHARAJ Kl JAI !  From 2005 to 2014 my husband had been unwell and at every difficult moment, Sai reached out to me and blessed me with courage and patience Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు అప్పట్లో ద్వారకామాయిలోకి అడుగుపెట్టగానే రాత్రి పొద్దుపోయిన సమయంలో కూడా కొంత మంది భక్తులు ధ్యాన నిమగ్నులై ఉండటం సాధారణంగా కనిపించే దృశ్యం. కొత్తగా ధ్యానం ప్రారంభించే భక్తులు ద్వారకామాయిలో ఉన్న ఆయన చిత్రపటం ముందు కూర్చొని ఆయన రూపాన్ని ధ్యానిస్తారు. Read more…


This Audio prepared by Mrs Sunanda My daughter got sick with urine bladder infection last year.  She doesn’t believe in god.  After taking medicine also she is still suffering with infection.  So one day without telling her I gave vibhudi water. Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna ఒకసారి రాధాకృష్ణ స్వామీజీ షిరిడీ వెళ్లారు. అక్కడ భక్తులైన ఒక కుటుంబమువారు స్వామీజీని తమ ఇంటికి భోజనమునకు రమ్మని పిలిచిరి. స్వామీజీ భోజనంలో కారము ఎక్కువయున్న భుజించరు. అందువలన వారు అంగీకరించుటకు వెనుకాడిరి. మరుసటి రోజున భోజన సమయమునకు ఆదంపతులే ఆహారమును తీసుకొని రాధాకృష్ణస్వామీజీ యున్నగది Read more…


Voice By: Sai Sujatha Experience of “Krishna Bai S.Prabhakar” : Once I went to Shirdi for Baba’s darshan. Baba gave one four anna coin to me. I used to perform puja to that coin daily. One day, while I was Read more…


Voice By: Sai Sujatha Experience of “Bapuji Shastri Gulvi” : Bapuji Shastri Gulvi met Sai Baba only once in February 1918 (Mahasamadhi year of Sai Baba). He brought Ganga Jal (water) and performed abhishek to Baba with Vedic chantings and Read more…


Voice By: Sai Sujatha Experience of “S.A.Patankar” : Who was Cinema Artist from Dadar. He gives his statement as follows. Once I went to meet Sai Baba. My two children were unwell in our house.  Noticing that the temperature of Read more…


Voice By: Sai Sujatha On every Sri Rama Navmi festival some descendants families are following the same tradition as their Grandparents : On every SRN festival, Balaji Patil Newaskar used to bring the wheat bag from his Newasa village to Read more…


This Audio prepared by Mrs Sunanda I am Krishnaveni Madhavi’s elder sister. I came to know about Sai Baba through my parents. I read Sai Sacharitra and visited Shirdi many times.I always felt his presence during difficult times. I would Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna కేశవయ్య గారి ఇంట్లో ఏమిచేసుకున్నా బాబాకు పెట్టుదురు. ఒకరోజు వారిఇంటిలో హొళిగలను చేసుకొనిరి, మడికట్టుకుని తయారుచేయనందున వాటిని బాబాకు నైవేద్యము పెట్టకయే వారు భుజించిరి. ఆరోజు రాత్రి బాబా స్వప్నమున కేశవయ్య గారికి కనిపించి “నాకు పెట్టకుండ మీరు హొళిగలను తింటిరి” అని జ్ఞాపకము చేసిరి. Read more…


This Audio prepared by Mrs Sunanda First of all I bow to our beloved God Sai Baba. Pranam to all our Sai family and thanks to Hetalji. I am Pooja (40 years old) from Dehradun, India. This is my second experience Read more…


అనంతకోటి బ్రహ్మాండ  నాయక రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై. This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna నేను నా భార్య తెలుగులో “సాయిలీల” పుస్తకం చదవగానే మాకు విజయవాడలో వున్న కూతురికి ఆరోగ్యము సరిగా లేదని వార్త వచ్చింది. మేము మరుసటి రోజు విజయవాడ వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాము. ఆ రోజు రాత్రి నా భార్యకు కలలో ఒక వృద్ధుడు కనిపించి “భయపడవద్దు”, Read more…


Aum Sairam, This Audio prepared by Mrs Sunanda I am Sunanda from Chennai and have an exclusive miracle of Baba to share with all Sai Bandhus. My nephew was doing his higher studies in Uk in the year 2011. On Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna ఇది అద్భుతమైన లీల. రంగాచారిగారు స్వయముగా రచయితకు చెప్పిన లీల. శ్రీ మహాభాష్యం రంగాచారిగారి మాటలనుండే తెలుసుకుందాము. “1992 అక్టోబరులో హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని ధర్మశాలలో బాబా విగ్రహము ప్రతిష్టించుటకు నన్ను (రంగాచారిగారిని) రమ్మనమని అచ్చటివారు ఆహ్వానించిరి. అప్పటి వాతావరణ పరిస్థితులలో ఆ ప్రదేశమునకు ప్రయాణము Read more…


Aum Sairam, This Audio prepared by Mrs Sunanda I used to secretly and lovingly quarrel with Baba that I want to have his darshan all for myself, ie only Baba and me. Early one morning I had a dream where Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna డాక్టర్ మాధవ్ రామచంద్ర తగరే అహ్మద్ నగర్ జిల్లాలోని దశరధ్ వాడి నివాసి. ఆయన కి ఎదురైన ఒక వింత అనుభవం శ్రీ యం.వి.కామత్ మరియు శ్రీ వి.బి.ఖేర్ లు సంయుక్తంగా రచించిన ’సాయిబాబా ఆఫ్ షిర్దీ, ఎ యూనిక్ సెయింట్’ (జైకో ప్రచురణ, ప్రధమ Read more…

Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles