వద్దు, వద్దు!…..సాయి@366 జూన్ 29…AudioSai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai BabaVoice Support By: Mrs. Jeevani


శ్రీ ఎస్‌.బి. ధూమాల్‌ నాసిక్‌లో సుప్రసిద్ధ న్యాయవాది. బూటీ స్నేహితుడు. సాయిబాబాను గూర్చి విన్నాడు. ఆ మాటలు అయస్కాంతంలా పనిచేశాయి.

ఈయనకు సాయిబాబాతో సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది. ఈయన అనుభవాలు లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి.

సాయిబాబా తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి. ఒకసారి డిస్ట్రిక్ట్‌ మేజిస్ట్రేటు ఈయనను ”మీ షిరిడీ సాయిబాబా ఎలాంటి వాడు? వారు హిందువా? ముస్లిమా?” అని ప్రశ్నించారు.

వెంటనే ధూమాల్‌ ”సాయిబాబా హిందువూ కాదు, ముస్లిము కాదు, ఈ రెండింటికి అతీతులు” అని సమాధాన మిచ్చాడు.

దీనిని బట్టి సాయినాథుని భౌతిక స్వరూపాన్నే గాక, లోతుగా విశ్లేషించి సత్యాన్ని గ్రహించిన మహనీయునిగా ధూమాల్‌ను పరిగణించవచ్చు.

ఈయన సాయిబాబాను కోరిన కోరికలు లేనే లేవని చెప్పాలి. అదీ కాక అనేక సార్లు ధూమాల్‌ అడిగినవి కాదన్నారు సాయిబాబా.

పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటరు ఉద్యోగము:

ప్రభుత్మము వారు ఈయనకు పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ ఉద్యోగమును స్వీకరించ వలసినదిగా ఆహ్వానించారు.

సాయి అనుమతి లేనిదే ఏ పని చేయనని సాయిని సంప్రదించాడు ధూమాల్‌. సాయి వలదన్నారు. ధూమాల్‌ ఆ ఉద్యోగమును అంగీకరించ లేదు.

ప్లేగు వ్యాధి ఉన్న ప్రదేశములో గృహము:

ఒకసారి నాసిక్‌లో ప్లేగు వ్యాధి ప్రబలింది. ధూమాల్‌ నివసించు గృహమునందు ప్లేగు జాడ్యము గలదని రూఢి అయినది.

సాయికి ఇల్లు మారవచ్చునా? అని ఉత్తరం వ్రాశాడు. సాయి అంగీకరించుననే ఉద్దేశంతో.

కొత్త ఇంటికి పోబోతుండగా సాయి నుంచి ”మనము ఉన్న ఇంటిని ఏల మార్చ వలయును?” అని సమాధానం వచ్చింది.

వెంటనే అతడు సాయి మాటలను విశ్వసించి తన పాత ఇంటిలోనే నివసించాడు.

ఇంగ్లండు ప్రయాణం:

బార్‌-ఎట్-లా చదువు కోసం బూటీ ధూమాల్‌ను ఇంగ్లండు పంపటానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు. కాని సాయి అంగీకారము లభించ నందును పై చదువులకు ఇంగ్లండు వెళ్ళలేదు ధూమాల్‌.

సాయి ఆజ్ఞను తు.చ. తప్పక పాటించిన మహా భక్తుడు ధూమాల్‌.

ఈయన 29 జూన్‌, 1940లో సాయిలో ఐక్యం అయ్యారు.

ఆ తండ్రికి తగిన బిడ్డలమవుదాం మనం కూడా!

Compiled  By:- ముళ్ళపూడి పాండురంగ సాయినాథ్ & మున్నలూరి బోస్

Collected and Presented By: Mr: Sreenivas Murthy

Latest Miracles:


Sai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai Baba


Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles