Category: Latest Miracles


సాయి లీలలు గురించి చెప్పాలంటే నిత్యము మన గ్రూప్ లో సాయి మహత్యం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఒక ఆదివారం ఒక భక్తురాలు బాబా కి నైవేద్యం పెట్టటానికి వీలు కాలేదు. అందుకు బాధపడి. క్షమించండి బాబా అని ఆ ఆలోచనలో నిద్రలోకి వెళ్లి పోయింది. తెల్లవారక ముందు బాబా కలలో కనిపించి బిసి బెలే బాత్ Read more…


మన బాబా వారి లీలలు అమోఘం అద్భుతం నమ్మిన వారికి నమ్మినంతగా కోరికలు నెరవేరుతాయని చెప్పటానికి ఇప్పుడు నేను చెప్ప బోయే ఈ లీల ఒక నిదర్శనం. శ్రీ వాణీ సత్యనారాయణ దంపతులు సాయిబాబా నామ జపం చాలా దీక్ష తో ఒక గ్రూప్ ను చేర్చి క్రమము తప్పక జాపం చేస్తూ వచ్చారు. రోజు Read more…


Mrs. Uma Ramakrishnan (2nd experience) In June 2009..My eldest son Mahesh had topped 12th HSC commerce with 90%marks and stood first in Kalyan Dombivli…where we live.  (4th in Mumbai division) After result a person (it was Baba…I realized later) came Read more…


శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై  సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీ కీ జై  సాయి బాబా …. సాయి బాబా ….  సాయి బాబా …. సాయి బాబా నా పేరు మారుతి. వెలకట్టలేని, చెప్పనలవి కాని ప్రేమ బాబా, గురువుగారిది.. ఆరోజు అనగా జూన్ 1వ తేదీన నాకు Read more…


ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి సాయి బంధువులకి  నా నమస్కారాలు నా పేరు లక్ష్మీ ప్రసన్న, బాబాగారితో నా అనుభవాన్ని  పంచుకోడం ఇది రెండవ  మారు. మా  నేటివ్  లో  కరోనా  విస్తరిస్తుంది. నా  కుటుంబాన్ని  కూడా  టెస్ట్  కి  పిలిచారు. ఆ  విషయం  తెలిసిన  తర్వాత నా మనసులో  అదో  Read more…


One of my friend usually does Pooja and she is in parayan in which she happily does her job and help with Shraddha and Saburi on Duseera Baba showed his presence in her Pooja room. She has four Baba statue Read more…


“Om Sairam “ to all Sai devoties. I’m happy to share my experiences with all of you. Yesterday that is Thursday  Baba blessed me with my dream house. Actually I had an old property which I wanted to sell science very Read more…


“Jai Sairam to all my beloved Sai devotees” I wish all of you with happy Ganesh Chaturthi. My experience with Baba is just a miracle: Baba blessed me with a property which I did not plan or ask for it Read more…


This is my today’s (25th Aug) experience.. There’s a foundation by name Sai Raksha foundation in my sister’s place.. They bring Baba’s padukas from Nana Saheb Nimonkar’s house every year.. This time also there was a banner announcing Baba’s Padukas Read more…


సాయి బంధువులందరికి….సాయి రామ్ ఇప్పుడు నేను మీతో పంచుకోబోయే సాయి లీల ఒక అజ్ఞతవ్యక్తి సొంతంగా అనుభవించింది. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మనం బాబా ను అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక అంటాము. ఈ అనంత జీవన స్రవంతిలో అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని లీలలు అనంతం. చీకటి పడేకొద్దీ బయటపడే నక్షత్రలలాగా శతాబ్దాలు గడిచే కొద్ది బాబా Read more…


Om Sai Ram, Dear Sai Bandhus, I am very happy to share my experience with you all. Blind belief is what actually we need with our Sai. We know he will take us apart seven seas to prove he is with Read more…


“ఓంసాయి రాం” ఒక అద్భుతమైన బాబా వారి లీల మీతో పంచుకుందామని రాస్తున్నాను. ఈ మధ్య కాలం లో, నేను,నా సంసారం చాలా సమస్యలతో మునిగి ఉన్నాము. ఆ సాయినాధుని అండ లేదేమో అన్న ఆలోచనకు కూడా వచ్చాను నేను. కానీ ఆయన తనకు తానుగా నిరూపించు కున్నారు.”నేను వున్నాను,సమయానికి వస్తాను..”అని.అది వినండి ఎలా జరిగిందో. Read more…


Om Sai Ram to all my Sai devotees, I want to share my Baba’s experiences to you all. Long back in August,2018 I went to Shirdi , from there I purchased two black threads, so that I can touch the Read more…


“Om Sai ram” to all Sai bandhues.. Once I got a dream that a Sai Baba statue is looking old and dirty and it was lying somewhere in my mom’s house. This dream I got many times. It is repeating. So I Read more…


“Om Sai Ram” Dear Sai Bandhus. Let us join our hands and call Sai to shower his blessings on us. I wish to share this Guru Krupa which happened in the year 2013.That was the time my family was facing Read more…


Voice support by: Mrs. Sunanda Life is never a bed of roses, and after Prof. Vishakanta’s father passed away, life was extremely difficult. His mother was unable to make both ends meet. Prof. Vishkanta recalls, “The following years were riddled Read more…


Voice support by: Mrs. Sunanda The power of prayer is mindboggling. Around 1963, Shri B.H. Muranjan, a resident of Mumbai, visited Shirdi. In actuality he didn’t have much faith in Baba, nor did he know anything about this incredible God. Read more…


Voice support by: Mrs. Sunanda Swapna from Hyderabad says me my sister stays in Dilshuknagar, Hyderabad. Suddenly my sister health detoriated and I rushed her to hospital. I believe in Baba so I started praying him to save my sister Read more…

Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles