Category: Dixit Diary


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్  డైరీ – 2వ.అధ్యాయము పరామర్శ:ఒకసారి శ్రీసాయిబాబా శ్యామాకు స్వప్నంలో కనపడి “శ్యామా! గోవర్ధన్ దాస్ యింటికి వెళ్ళావా” అని అడిగారు. శ్యామా లేదని చెప్పగానే బాబా” గోవర్ధన్ తల్లి చనిపోయింది. వెళ్ళి అతనిని పరామర్శించు” అని Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 11 వ అధ్యాయము (చివరి భాగము)  బాబా ఊదీ ఉన్నచోట ప్లేగు వ్యాధి ఉండదు. నేను షిరిడీలో ఉన్నపుడు ఒక రోజు రాత్రి సుమారు 9 గంటలకు శ్యామా సోదరుడు బాబాజీ తన స్వగ్రామం Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 10వ. అధ్యాయం గర్భవతిగా ఉన్న నామితృని కుమార్తెకు మతిస్థిమితం లేదు. ఆమె ఎప్పుడు అరుస్తూ వస్తువులన్నిటినీ కిటికీ గుండా విసిరివేస్తూ ఉండేది. ఆమెకు ప్రసవించే సమయం దగ్గర పడింది.  కాని ప్రసవం చాలా కష్టమవచ్చని Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 9వ. అధ్యాయం బాబా కుదిర్చిన బేరం: షిరిడీ వాస్తవ్యుడైన లక్ష్మణ్ భట్ బ్రాహ్మణుడు. అతని వద్ద నుండి 1910 లో నేను కొంత భూమిని కొన్నాను.  ఆభూమి కొనుగోలు గురించి లావాదేవీలు జరుగుతున్నపుడు మొదట Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 8వ.అధ్యాయం ఇంకారాలేదా :: నేను షిరిడీలొ ఉండగా బొంబాయినుండి నాసోదరుడి నుండి ఉత్తరం వచ్చింది.  ఆఉత్తరంలో బాలూ కాకాకి, నానాసాహెబ్ కరంవేల్కర్ భార్య ఇద్దరూ చాలా ప్రమాదకరమయిన జబ్బుతో ఉన్నారని రాశాడు. ఈ విషయాన్ని Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 7వ. అధ్యాయము మహిమ మందులో లేదు:- ఒకసారి మాధవరావు దేశ్ పాండే (శ్యామా)మొలలు పెరిగి విపరీతంగా బాధపడుతున్నాడు. అతను శ్రీసాయిబాబా వద్దకు వెళ్ళి తన బాధను చెప్పుకున్నాడు.   “మధ్యాహ్న్నం నేను మందు యిస్తాను” Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 5వ. అధ్యాయము నాబిడ్డలను నేనుకాక మరెవరు కాపాడతారు 1914 వ.సం.లో శ్రీ ఎన్.బీ.నాచ్నే దహనులో ట్రెజరీ మాస్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవారు. అక్కడ శ్రీ ఫాన్సే కూడా ఉద్యోగి. ఫాన్సేకు మతి స్థిమితం లేదు. Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 6వ.అధ్యాయం బాబా అడిగిన పైకం వెనుక పరమార్ధం ఒకసారి నేను (కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్) షిరిడీలో ఉండగా నాచ్నే, శంకరరావు కూడా అక్కడికి వచ్చాడు.  శ్రీసాయిబాబా వారి ని 16 రూపాయలు దక్షిణ అడిగారు. వారి వద్ద Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 3వ.అధ్యాయము ఒకరోజు మధ్యాహ్న్నం నన్ను (దీక్షిత్) ప్రదాన్ ఏమైనా వచ్చాడా అని బాబా అడిగారు. నేను రాలేదని చెప్పాను.   ప్రధాన్ ని షిరిడీకి రమ్మని కబురు పంపమంటారా అని బాబాని అడిగాను. అలాగే Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 4వ. అధ్యాయము పనికిమాలిన పరనింద: మధురదాస్ అనే భక్తుడు తరచూ షిరిడీ వచ్చి బాబాను దర్శిస్తూ ఉండేవాడు.  ఒకసారి షిరిడీ వచ్చినపుడు అక్కడ హోటలు నడుపుతున్న సగుణమేరు నాయక్ వద్ద బస చేశాడు. సగుణ Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ -2 ఆడైరీలోని కొన్ని భాగాలు 1977-78 లో శ్రీసాయిలీలా పత్రికలో ధారావాహికంగా ప్రచురింపబడ్డాయి.  ఈడైరీ గురించి, దాని ఆంగ్లానువాదకుడు తన ఉపోద్ఘాతంలో ఇలా వ్రాసుకొన్నారు. ఈ డైరీ బాబా జీవిత చరిత్రను గురించిన సమాచారాన్నందించే మొట్టమొదటి Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  ఈ రోజునుంచి కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ ప్రారంభిస్తున్నాను. బాబా ఆ కాలంలో ఉన్నప్పటి సంఘటనలు ఆయన చేసిన లీలను చదివి బాబాతో ఇప్పుడు మీరున్నట్లుగా అనుభూతిని స్వంతం చేసుకోండి. కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 1 పరిచయం: శ్రీ షిరిడీ Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi సాయి బంధువులకు బాబా వారి ఆశీస్సులు  కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ డైరీ – 1వ. అధ్యాయం ఒకసారి కొంతమంది యువకులు శ్రీసాయిబాబా దర్శనార్ధం షిరిడీకి వచ్చారు. వారికి శ్రీసాయిబాబాని ఫొటో తీద్దామని ఎంతో కోరికగా వుంది. రెండు రోజులుగా ప్రయత్నించినా కూడా వారు శ్రీసాయిబాబాను ఫొటో తీయలేకపోయారు. ఫొటో Read more…

Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles