షిరిడీ పెరటిలోని చెట్టు…..సాయి@366 జూన్ 19….AudioSai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai BabaVoice Support By: Mrs. Jeevani


పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి. ఈ సామెత షిరిడీ వాసులకు కూడా వర్తిస్తుంది.

ఒకసారి షిరిడీ గ్రామం నుండి మాధవరావ్‌ దేశ్‌పాండే, నందరాం మార్వాడి, భాగ్‌చంద్‌ మార్వాడి, దగ్డుభావ్‌ గైక్‌వాడ్‌ ఎద్దుల బండిలో యావలా వెళ్ళారు.

అక్కడ అక్కల్‌కోట మహారాజు శిష్యుడైన ఆనందనాథ్‌ మహారాజ్‌ ఆశ్రమం ఉన్నది.

షిరిడీ గ్రామస్తులు ఆనందనాథ్‌ ఇక బండిలో తిరుగు ప్రయాణం అయ్యారు.

అంతవరకు వీరందరు ఎవరినైతే చూడానికి వచ్చారో ఆ ఆనందనాథుల వారు ఆ బండిలోనే కూర్చుని సాయిబాబాను చూడటానికి బయలుదేరారు. అప్పుడు ఆశ్చర్యపోవటం షిరిడీవాసులవంతు అయింది.

ఆనందనాథుల వారికి సుమారు 95 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. షిరిడీకి వెళ్ళి సాయిని దర్శించుకున్నారు ఆయన.

వారిద్దరూ ఏమి మాట్లాడుకోలేదు కూడా. ఒకరినొకరు చూచుకున్నారు అంతే.

తిరిగి ఆనందనాథ్‌ మహారాజ్‌ తిరిగి వెళ్ళే ముందు ఆ ఊరి వారితో కొన్ని మాటలు పలికారు.

”ఆయన (సాయిబాబా) నిఖార్సయిన వజ్రము. ప్రస్తుతం పేడ కుప్ప మీద ఉన్నారు. ఆయన గాజు పెంకు కాదు. ఈ విషయం మీరు జ్ఞాపకముంచుకోండి. కొంత కాలం తరువాత నా ఈ మాటలు తప్పక గుర్తుకు వస్తాయి”.

జ్ఞానిని జ్ఞానియే గుర్తించగలడంటారు. ఆనంద్‌నాథ్‌ మహారాజ్‌ గుర్తించాడు సాయిబాబాను జ్ఞానరాశిగా.

కొంతకాలం తరువాత షిరిడీ వాసులు కూడా గుర్తించారు సాయి జ్ఞానరాశి అని అందరకూ శుభాలను కలగచేసే వాడు అని.

సాయినాథుని వలె ఆనందనాథ్‌ మహారాజ్‌ కూడా సందర్శకులకు శుభాలను సమకూర్చే వారు.

ఈ వాక్సుద్ధియే కాక, అనేక సిద్ధులను కూడా అక్కల్‌కోట మహారాజు ఒసంగారు ఆనందనాథ్‌ మహారాజ్‌కు.

అక్కల్‌కోట మహారాజ్‌ ఒక సెంటీమీటరు పొడవున్న లోహపు పాదుకలను తన నోటినుండి తీసి ఇచ్చారు ఆయనకు. ఈయన మూడు ప్రదేశాలలో ఆశ్రమాలు నిర్మించారు.

ఈయన 1904 జ్యేష్ట శుద్ధ షష్టినాడు, జ్ఞానేశ్వరుని వలె, యావలాలో సజీవ సమాధి చెందినాడు. అంటే అది జూన్‌ 19వ తేదీ.

ఈనాడు జూన్‌ 19వ తేదీ. ఆనందనాథుని, ఆయన గుర్తించిన సాయినాథుని స్మరించి తరించెదము గాక!

Compiled  By:- ముళ్ళపూడి పాండురంగ సాయినాథ్ & మున్నలూరి బోస్

Collected and Presented By: Mr: Sreenivas Murthy

Latest Miracles:


Sai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai Baba


Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles