భక్తుడా? అంకిత భక్తుడా? …..సాయి@366 మే 13….AudioSai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai BabaVoice Support By: Mrs. Jeevani


పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా? అని అంటారు వేమన. అలాగ భక్తులందు అంకిత భక్తులు వేరుగా ఉంటారా?

బల్వంత్‌ నాచ్నేను సాయికి అంకిత భక్తునిగా అందరూ అంగీకరిస్తారు. ఆయనకు సాయి మహా సమాధికి పూర్వం నుండి, మహా సమాధి అనంతరం ఎన్నో లీలల చూపాడు.

అతని కుమారునికి ఒకసారి రొమ్ముపై పెద్ద గడ్డ లేచింది. దానికి ఆపరేషన్‌ చేయాలని డాక్టరు సూచించాడు. కానీ, పిల్లవాడు తట్టుకోలేడేమోనను కున్నారు అందరూ.

వసంతరావ్‌ మాధవ్‌ జాధవ్‌ అనే వ్యక్తి నాచ్నే అధికారి. ఆయన నాచ్నేను ”నీకు ఆ పుండు నయమవుతుందని నమ్మకం ఉన్నదా?” అని ప్రశ్నించాడు.

నాచ్నే తడుముకోలేదు ”24 గంటలలో నయమవుతుంది” అని జవాబిచ్చాడు.

ఆ రాత్రి నాచ్నేకు స్వప్నంలో సాయి దర్శన మిచ్చి ”24  గంటలు అని ఎందుకు చెప్పావు? తక్షణమే అని చెప్పక పోతివా?” అని గద్దించాడు. కలలోనే నాచ్నే సాయికి క్షమాపణలు చెప్పుకున్నాడు.

తెల్లవారింది!

పుండు మానింది!!

మాధవ్‌ జాధవ్‌ ఆశ్చర్యపోయాడు!!!

అది మే 12 అర్ధ రాత్రి, 1973. అప్పుడు జి.యన్‌.కళ్యాణ్‌పూర్‌ అనే ఒక పాత్రికేయుడికి పక్షవాతం వచ్చింది.

డాక్టరు వైద్యశాలలో చేరమని సలహా ఇచ్చాడు. అతడు వెళ్ళటానికి తయారవుతూంటే ఇంటి యజమాని వచ్చి ”ఎన్ని రోజులలో వ్యాధి నివారణ అవుతుంది?” అని ప్రశ్నించాడు.

అది మామూలు వ్యాధి కాదు – పక్షవాతం. కానీ ఆ పాత్రికేయుడు ”5 రోజులలో” అని స్థిర నిశ్చయంతో చెప్పాడు.

ఆసుపత్రిలో చేరాడు. డాక్టరు శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తున్నాడు. ఆ రోగి సాయిబాబానే శరణు జొచ్చాడు.

బాబాకు తన భక్తుని రోగ విముక్తిని చేయుటకు కాల పరిమితి ఉండదు. నిజమైన భక్తుని మాటను నిలబెడతాడు సాయి.

ఆయనకు కాళ్ళు, చేతులు అన్ని అవయవములు సరిగా పని చేయ నారంభించాయి.

5 రోజులలో పూర్తి ఆరోగ్యవంతుడయ్యాడు. ఆయన సాంప్రదాయ బద్ధంగా డాక్టరును మెచ్చుకున్నాడు.

డాక్టరు ”నేను చేసేది ఏమి? సాయియే నిన్ను రక్షించాడు” అన్నాడు ఆయనతో.

సాయిపై దృఢమైన భక్తి ఉన్న వాడే భక్తుడు, అంకిత భక్తుడు.

Compiled  By:- ముళ్ళపూడి పాండురంగ సాయినాథ్ & మున్నలూరి బోస్

Collected and Presented By: Mr: Sreenivas Murthy

Latest Miracles:


Sai Baba   ...   Sai Baba ...   Sai Baba  ...   Sai  Baba (click here)

Those who chant my name repetedly, I will protect them always...Sai Baba


Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles