This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna మణి షాహుకారు కి 1950 తీవ్రమైన గొంతునొప్పి వచ్చింది. గొంతు బొంగురు పోవడం, గులక రాళ్లు గొంతులో వున్న భావనతో ఆమె తీవ్రంగా బాధపడసాగింది. అన్ని రకాల వైద్యాలూ, హోమియో, అల్లోపతి, ఆయుర్వేదిక వాడింది కానీ ఎవరూ ఆమె వ్యాధి ఏమిటో తెలిసికో లేకపోయారు. ఆమె Read more…


Winner : Keerthipriya Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “ఎవరయితే నా లీలలలో మునిగెదరో వారికి జ్ఞానరత్నములు లభించును”. ( శ్రీ సాయిసచ్చరిత్రము మూడవ Read more…


సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna పురందరేకు బాబాపై అంతులేని ధృఢమయిన విశ్వాసం. ఆయన తన కూతురుకు గాని భార్యకుగాని ఎప్పుడయినా అనారోగ్యం కలిగితే, చూసుకోవడానికి బాబా ఉన్నారనే ధీమాతో ఉండేవాడు. ఒకసారి ఆయన భార్య ఉదయం 3 గంటలనుంచి 8 గంటల వరకు ఆగకుండా వాంతులు Read more…


This Audio has been Prepared by Mrs Sunanda Aum Sai ram, My friend’s son had applied for a job overseas one year back. All interviews were over but he was not confident about the prospects of his getting the job. He Read more…


Winner : Pushpa Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “ఎవరయితే నా లీలలలో మునిగెదరో వారికి జ్ఞానరత్నములు లభించును”. ( శ్రీ సాయిసచ్చరిత్రము మూడవ Read more…


Winner : Maruthi Velaga Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “ఎవరయితే నా లీలలలో మునిగెదరో వారికి జ్ఞానరత్నములు లభించును”. ( శ్రీ సాయిసచ్చరిత్రము Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు శ్రద్ధ, సబూరీ   బాబా పట్ల మనకు  ఉండాలే కాని, బాబా అధ్బుతమైన లీలలని ప్రదర్శిస్తారు. 13 సంవత్సరాలుగా నేను బాబాని పూజిస్తూ ఉన్నాను. ఉద్యోగాన్వేషణలో నేను బొంబాయికి వచ్చినపుడు నా చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. కొద్దిపాటి దుస్తులతో వచ్చాను.  ఒక Read more…


This Audio has been prepared by Mrs Sunanda Aum Sai Ram, The wife of a baba’s devotee was in her 9th month of pregnancy. I knew them personally. So I used to frequently enquire about the expecting mother’s health and her time Read more…


Winner : Padmavathi. V Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “ఎవరయితే నా లీలలలో మునిగెదరో వారికి జ్ఞానరత్నములు లభించును”. ( శ్రీ సాయిసచ్చరిత్రము Read more…


This Auido’s has been prepared by Mrs Sunanda Aum Sairam, It was a hot summer afternoon in the year 2007 and it was a Thursday. It was my habit to prepare Kheer (payasam) and offer to Baba as Naivedyam after Read more…


సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna ఈరోజు సాయిలీల ద్వైమాసపత్రిక మే-జూన్, 2008 సం.సంచికలోని బాబా లీల మరొకటి తెలుసుకొందాము. రోజూ రాత్రయేటప్పటికి నేను జ్వరంతో బాధపడుతూ ఉండేవాడిని. అప్పుడు మా అమ్మాయి శిరిడీ వెళ్ళి బాబా దర్శనం చేసుకోమని చెప్పడంతో, మేము సికందరాబాద్ స్టేషన్ నుంచి Read more…


Winner : Roopa Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “ఎవరయితే నా లీలలలో మునిగెదరో వారికి జ్ఞానరత్నములు లభించును”. ( శ్రీ సాయిసచ్చరిత్రము మూడవ Read more…


Winner : Rajeswari Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “ఎవరయితే నా లీలలలో మునిగెదరో వారికి జ్ఞానరత్నములు లభించును”. ( శ్రీ సాయిసచ్చరిత్రము మూడవ Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna బహుశః ఈ భక్తుడు తన పేరుని గుప్తంగా వుంచదలుచుకున్నాడేమొ, అందుకే కేవలం తన పేరులోని రెండు పొడి అక్షరాలు పి.ఎస్. లు మాత్రమే ప్రస్తావించాడు. ఈ భక్తుడు 1950 నుండీ దీర్ఘ కాలిక వ్యాధితో బాధ పడుతున్నాడు. అన్ని రకాల వైద్య విధానాలనూ చికిత్సలనూ వాడాడు Read more…


This Auido’s has been prepared by Mrs Sunanda Aum Sairam, This leela of Baba dates back to the year 1999. I had done a parayan of Sai Satcharita and on the 7th day (day of completion) made the sankalpa of feeding a Read more…


Winner : Kishore Respected Devotees… Please attempt the Quiz and be a part of the Sai Baba activity. Thank you. This Quiz has been prepared and typed by  Maruthi Sainathuni “నేనుసహాయము చేసెదను.వాడు నిమిత్తమాత్రుడే. నా జీవితచరిత్ర నేనే వ్రాసి నా భక్తుల కోరికలు నెరవేర్చవలెను. Read more…


This Audio Prepared by Mrs Lakshmi Prasanna కడుపులోని పిండం కదలకపోవడం వలన నెల్లూరుకి చెందిన నరసింగరావు 1947 జూన్ నెలలో ఆసుపత్రిలో చేర్చాడు. దానికి తోడు ఆమె బిడ్డని ప్రసవించడం కూడా కష్టతరమవుతోంది. డాక్టర్లు బిడ్డని తొలగించినా ఆమెకి విపరీతమైన జ్వరమొచ్చింది, మరియూ ఆమె కంపనాలకి గురయ్యింది. ఆ మరునాడు ఉదయానికి నరసింగరావు Read more…


This Audio has been prepared by Mrs Sunanda Aum Sairam, My husband and I had been on a 3 week vacation to Thailand, Bangkok during Nov 2012. One morning that was a Thursday we went around sightseeing and shopping. It is was pretty Read more…

Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles