Category: Telugu


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఆరవ రోజు పారాయణము మంగళవారము ముప్పది యెనిమిదవ అధ్యాయము ప్రస్తావన; బాబా వంట పాత్ర; నానాసాహెబు దేవాలయమును అగౌరవించుట; కాలా (మిశ్రమము); ఒక గిన్నెడు మజ్జిగ గత అధ్యాయములో బాబాగారి చావడి యుత్సవము వర్ణించితిమి. Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ముప్పదియేడవ అధ్యాయము పస్తావన; చావడి ఉత్సవము హేమాడ్‌పంతు ఈ అధ్యాయములో కొన్ని వేదాంత విషయములు ప్రస్తావించిన పిమ్మట చావడి యుత్సవమును గూర్చి వర్ణించుచున్నాడు. పస్తావన : శ్రీసాయి జీవితము మిగుల పావనమయినది. వారి నిత్య Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ముప్పదియారవ అధ్యాయము ఇద్దరు గోవా పెద్ద మనుష్యులు; ఔరంగాబాద్‌కర్‌ భార్య ఇద్దరు గోవా పెద్దమనుష్యులు : ఒకనాడు గోవానుండి యిద్దరు పెద్దమనుష్యులు బాబా దర్శనమునకై వచ్చి, బాబా పాదములకు సాష్టాంగముగా నమస్కరించిరి. ఇద్దరు కలిసి Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ముప్పదియైదవ అధ్యాయము ఊదీ మహిమ; కాకా మహాజని స్నేహితుడు; కాకా మహాజని-యజమాని; బాంద్రా అనిద్ర రోగి; బాలాజీ పాటీలు నేవాస్కరు; సాయి పాము వలె కన్పించుట ఈ అధ్యాయములో కూడ ఊదీ మహిమ వర్ణితము. Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా 🌹 శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ముప్పది నాలుగవ అధ్యాయము ఊదీ మహిమ; డాక్టరుగారి మేనల్లుడు; డాక్టరు పిళ్ళే; శ్యామా మరదలు; ఇరానీ బాలిక; హార్దా పెద్దమనిషి; బొంబాయి మహిళ ఈ అధ్యాయములో కూడ ఊదీ మహిమ వర్ణితము. ఊదీ ధరించినంత మాత్రమున నెట్టి Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా 🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ముప్పది మూడవ అధ్యాయము ఊదీ మహిమ – తేలుకాటు; ప్లేగుజబ్బు; జామ్మేరు లీల; నారాయణరావు జబ్బు; బాలబువ సుతార్‌; అప్పాసాహెబు కులకర్ణి; హరిభావ్‌ కర్ణిక్‌ గత అధ్యాయములో గురువు మహిమను వర్ణించితిమి. ఇందులో Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా..సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ముప్పది రెండవ అధ్యాయము అన్వేషణము; గోఖలే గారి భార్య – ఉపవాసము; బాబా సర్కారు ఈ యధ్యాయములో హేమాడ్‌పంతు రెండు విషయములను వర్ణించెను. బాబా తన గురువును అడవిలో నెట్లు కలిసెను; వారి ద్వారా Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఐదవ రోజు పారాయణము సోమవారము ముప్పది యొకటవ అధ్యాయము బాబా సముఖమున మరణించినవారు – సన్యాసి విజయానంద్‌; బాలారామ్‌ మాన్‌కర్‌; తాత్యా సాహెబు నూల్కర్‌ ; మేఘశ్యాముడు; పులి ఈ అధ్యాయములో బాబా సన్నిధిలో కొంతమందితో పాటు ఒక Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ముప్పదవ అధ్యాయము షిరిడీకి లాగబడిన భక్తులు – కాకాజీ వైద్య; రహతా కుశాల్‌చంద్‌; పంజాబి రామలాల్‌ ఈ యధ్యాయములో బాబా షిరిడీకి ఈడ్చిన యిద్దరు భక్తుల వృత్తాంతము చెప్పుకొందము. దయామయుడు భక్తవత్సలుడునగు శ్రీసాయికి నమస్కారము. Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఇరువది తొమ్మిదవ అధ్యాయము మద్రాసు భజన సమాజము; తెండూల్కర్‌ కుటుంబము; కాప్టెన్‌ హాటే; వామన నార్వేకర్ ఈ యధ్యాయములో రుచికరములు ఆశ్చర్యకరములునైన మరికొన్ని సాయి కథలున్నవి. మద్రాసు భజన సమాజము : 1916వ సంవత్సరములో Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాథాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఇరువది యెనిమిదవ అధ్యాయము బాబా తన భక్తులను షిరిడీకి రప్పించుకొనుట లాలా లక్ష్మీచంద్‌; బురహన్‌పూరు మహిళ; మేఘుశ్యాముడు బాబా తన భక్తులను షిరిడీకి రప్పించుట : శ్రీ సాయి యనంతుడు. చీమలు, పురుగులు మొదలుకొని Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఇరువది యేడవ అధ్యాయము పస్తావన; గ్రంథములను పవిత్రము చేసి కానుకగా నిచ్చుట; శ్యామా విష్ణు సహస్ర నామ పుస్తకము; గీతారహస్యము; ఖాపర్డే దంపతులు పస్తావన : బాబా మత గ్రంథములను తమ స్వహస్తములతో స్మృశించి, Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఇరువదియారవ అధ్యాయము ఆంతరిక పూజ; భక్తపంతు; హరిశ్చంద్ర పితలే; గోపాల అంబాడేకర్ ఈ విశ్వమునందు కనిపించు ప్రతి వస్తువు కేవలము భగవంతుని మాయచే సృష్టింపబడినది. ఈ వస్తువులు నిజముగా నుండి యుండలేదు. నిజముగా నుండునది Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఇరువది ఐదవ అధ్యాయము దామోదర్‌ సావల్‌రాం రాసనే – జట్టీ వ్యాపారములు; ఆమ్రలీల; ప్రార్థన భగవదవతారమును, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడును, మహా యోగిశ్వరుడును, కరుణాసాగరుడును అగు శ్రీసాయినాథునకు సాష్టాంగ నమస్కారము లొనర్చి ఈ అధ్యాయమును ప్రారంభించెదము. Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఇరువది నాలుగవ అధ్యాయము శనగల కథ – నీతి; సుదాముని కథ; అణ్ణా చించణీకరు-మావిశీబాయి; బాబా నైజము – భక్త పరాయణత్వము ఈ అధ్యాయములో గాని, వచ్చే అధ్యాయములలో గాని ఫలానిది చెప్పెదమనుట ఒక Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము నాల్గవ రోజు పారాయణము ఆదివారము ఇరువది మూడవ అధ్యాయము పస్తావన; యోగము – ఉల్లిపాయ; పాముకాటు నుండి శ్యామాను కాపాడుట; కలరా రోగము; గురుభక్తిని పరీక్షించుట ప్రస్తావన : నిజముగా నీ జీవుడు త్రిగుణములకు Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఇరువది రెండవ అధ్యాయము ప్రస్తావన; బాలాసాహెబు మిరీకర్‌; బాపూ సాహెబు బూటీ; అమీరు శక్కర్‌; తేలు – పాము; బాబా అభిప్రాయము పస్తావన : బాబాను ధ్యానించుటెట్లు ? భగవంతుని నైజముగాని, స్వరూపము గాని Read more…


Voice by: R C M Raju and team 🌹సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా…సాయిబాబా🌹 శ్రీ సాయినాధాయ నమః శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము ఇరువది యొకటవ అధ్యాయము పస్తావన; యోగీశ్వరుల వ్యవస్థ; వి.హెచ్‌. ఠాకూర్‌; అనంతరావు పాటంకర్‌; నవవిధ భక్తి; పండరీపురము ఫ్లీడరు ఈ అధ్యాయములో హేమాడ్‌పంతు వినాయక హరిశ్చంద్ర ఠాకూరు బి.ఏ., అనంతరావు పాటంకర్‌ (పూనా), పండరీపురము Read more…

Satcharitra (Telugu Audio) by RCM Raju

Sai Satcharitra – English (USA and Indian Accent)

Shirdi Live Today

Sai Baba Miracles